GGS02E30 - Најдобри франшизи на сите времиња, вести од светот, рецензии на...

Published on May 3, 2016

Вести - 03:00
Најдобрите франшизи - 21:00
Dreadnought - 53:47
Alienation - 01:03:03
Nioh - 01:08:09

И се разбира не заборавајте да:
кликнете Subscribe на http://twitch.tv/ggtvmk

...и не најдете на:
Facebook: http://fb.gg.mk
Twitter: https://twitter.com/ggtvmk
Steam: http://steamcommunity.com/groups/ggtvmk
GG Сезона 2, 3 Мај 2016

Пријатели на GG

it.mk MK Host

Log in

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT